Πιστοποίηση της εταιρίας Κέντρο Κινητής Τηλεφωνίας κατά ISO 9001:2008

Η εταιρία Κέντρο Κινητής Τηλεφωνίας πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η εταιρία πρωτοστατεί στον τομέα των υπηρεσιών διανομής και εμπορίας προπληρωμένων προϊόντων σε φυσική και άυλη μορφή.

Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρίας στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών & των προιόντων που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της.

Η εταιρία Κέντρο Κινητής Τηλεφωνίας εμπιστεύτηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ