Πιστοποίηση της εταιρίας Bold Ogilvy & Mather κατά ISO 22301:2012

Η Bold Ogilvy & Mather, από τις κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες που ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012 για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας. Η εφαρμογή και διαχείριση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στην Bold Ogilvy & Mather συνίσταται:

  • στην βαθύτερη κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών,
  • στην καθιέρωση στρατηγικής και στόχων επιχειρησιακής συνέχειας,
  • στην αξιολόγηση των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας,
  • στην κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπισή τους και
  • στη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας επικεντρώνονται στην έγκαιρη αναγνώριση των επιπτώσεων των διακοπών στην επιχειρησιακή λειτουργία, την σύσταση αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώπισης των διακοπών αυτών, την διαχείριση μη-ασφαλίσιμων κινδύνων, την επίδειξη αξιοπιστίας μέσω τακτικών ασκήσεων, την βελτίωση εταιρικής φήμης/ αξιοπιστίας και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω της εγγυημένης ικανότητας παράδοσης υπηρεσιών.

Η εταιρία Bold Ogilvy & Mather εμπιστεύτηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301:2012

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ