Απολύτως επιτυχημένη η επιθεώρηση επιτήρησης της Bold Ogilvy & Mather κατά τα πρότυπα ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών της Bold Ogilvy & Mather, πληρώντας έτσι με συνέπεια τις προδιαγραφές των προτύπων ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001.

Με δημιουργικότητα, δυναμισμό και εμπειρία που πλησιάζει τις τέσσερις δεκαετίες, η Bold Ogilvy & Mather βρίσκεται συνεπώς στις τρεις πρώτες θέσεις της διαφημιστικής αγοράς, ενώ έχει παράλληλα καθιερωθεί ως η πιο πολυβραβευμένη (ποσοτικά και ποιοτικά) εταιρεία στην ελληνική αγορά.

Ακολουθώντας την απαιτητική προσέγγιση της πολλαπλής πιστοποίησης η κορυφαία διαφημιστική εταιρία  είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το έργο της είναι συνεχώς εναρμονισμένο με τις πολιτικές και το όραμά της τόσο σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών όσο και σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας ευαίσθητων πληροφοριών.

Η συνδυαστική εφαρμογή των προτύπων ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1435 επιβεβαιώνει την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενώ οι απαιτήσεις του ISO 14001 ενισχύουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας. Τέλος, η εφαρμογή του προτύπου ISO 27001 εξασφαλίζει ότι ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

Για την αποτελεσματική υποστήριξη του ολοκληρωμένου συστήματος, η Bold Ogilvy & Mather επέλεξε για μια ακόμη φορά τη συνεργασία με τους έμπειρους συμβούλους της PRIORITY.

 

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ