Πιστοποίηση της εταιρίας ΒΕΝΝΕΤΤ PHARMACEUTICALS κατά ISO 9001:2008

Η εταιρεία ΒΕΝΝΕΤΤ PHARMACEUTICALS πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα του φαρμακευτικού κλάδου όπως γενόσημα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ανθρώπινης χρήσης καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ εμπορεύεται και τρόφιμα ειδικής διατροφής. Η προσεκτική επιλογή δοκιμασμένων φαρμάκων, υψηλών προδιαγραφών και με μεγάλο εύρος εφαρμογών έχουν καθιερώσει την BENNETT ως μια από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες.

Mέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η εταιρία επιβεβαιώνει την δέσμευσή της στις ακόλουθες αρχές:

• Επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχή εκπαίδευσή τους.
• Αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρίας και συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τους
• Τήρηση ποιοτικών, χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας
• Συνεχή παρακολούθηση και τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και κανονισμών.

Η ΒΕΝΝΕΤΤ PHARMACEUTICALS εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ