Η PRIORITY ολοκλήρωσε με επιτυχία σεμινάριο Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA) στον όμιλο ΟΤΕ-Cosmote

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από 20 έως 24 Οκτωβρίου 2014 σε εγκαταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ και τα 10 ανώτερα στελέχη που συμμετείχαν ανταποκρίθηκαν με 100% επιτυχία στις απαιτήσεις της on line Αγγλικής εξέτασης.

Το BCCLA Seminar απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που εφαρμόζουν  ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχετικά Συστήματα και σε επιθεωρητές οργανισμών, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα της επιθεώρησης  Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) ως Επικεφαλής Επιθεωρητές.

Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου σεμιναρίου BCCLA, αναλύθηκαν:

  • η μεθοδολογία  σχεδιασμού της Επιχειρησιακής  Συνέχειας,
  • οι απαιτήσεις του ISO 22301:2012,
  • η μεθοδολογία διενέργειας επιθεωρήσεων

Η PRIORITY, έχοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση του Business Continuity Management Institute (BCMI) στην Ελλάδα, υλοποιεί πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1500 στελέχη σε 40 χώρες.

Τα σεμινάρια του BCMI περιλαμβάνουν 3 θεματικά πεδία:

  • Business Continuity Management Systems Planner (BCCP)
  • Business Continuity Management Systems Specialist (BCCS)
  • Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της PRIORITY ή επικοινωνήστε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900, e-mail [email protected]

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ