Η εταιρεία Audiotex πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008

Η εταιρεία Audiotex πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην Ανάπτυξη και Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, κινητών εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών με τη χρήση ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η Audiotex Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993 και ανήκει στον Ομιλο Antenna. Δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω των δικτύων του ΟΤΕ και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Παρέχει σε 24ωρη βάση ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και υπηρεσιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας μέσω συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία υποστηρίζουν διαδραστικές υπηρεσίες φωνής και γραπτών μηνυμάτων (sms). Η εταιρία στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων και ενημερωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, τις οποίες ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα και με χαμηλό κόστος.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην Audiotex.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ