Η ANABIOSIS συνεργάστηκε με την PRIORITY για το ISO 9001

Η PRIORITY ολοκλήρωσε το έργο ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 στην Anabiosis .
Στο πλαίσιο του έργου, οι συμβουλοι της PRIORITY ανέπτυξαν τις διαδικασίες εισαγωγής, εμπορίας, παραγωγής σε εγκαταστάσεις τρίτων και διακίνηση μέσω τρίτων για λογαριασμό της εταιρείας σε φαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με το εμπλεκόμενο προσωπικό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εφαρμογής του συστήματος και να προετοιμαστεί η εταιρεία για την πιστοποίησή της. Η ανάπτυξη των διαδικασιών έγινε σε συνδυασμό με το λογισμικό eQual Suite της PRIORITY, ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις σε έντυπα και να αυτοματοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες όπως διαχείριση εγγράφων, διαχείριση παραπόνων, διαχείριση εκπαιδεύσεων.
Η Anabiosis αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με αναγνωρισμένους πολυεθνικούς φαρμακευτικούς οίκους, παρέχοντας πρωτότυπα και γενόσημα σκευάσματα για τις ειδικότητες της Αναισθησιολογίας, της Γαστρεντερολογίας, της Νευρολογίας, της Ογκολογίας, της Ουρολογίας και της Ψυχιατρικής.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ