Η PRIORITY χορηγός στο 2ο FORUM Δικηγορικού Επαγγέλματος

Η PRIORITY συμμετέχει με ομιλία στο 2ο FORUM Δικηγορικού Επαγγέλματος στις 16 και 17 Ιουνίου 2017 που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις και πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο.
Εκ μέρους της PRIORITY, θα μιλήσει ο κος Δημήτρης Στασινόπουλος, manager της διεύθυνσης IT Governance, για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO στις νομικές υπηρεσίες και τον τρόπο που μπορούν να ενισχύσουν τη δικηγορία. Θα αναφερθεί ακόμη στις εμπειρίες των συμβούλων της PRIORITY από την ανάπτυξη προτύπων διαχείρισης στο συγκεκριμένο κλάδο.
Η PRIORITY έχει ήδη υλοποιήσει έργα Συστημάτων Διαχείρισης Προτύπων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε δικηγορικές εταιρείες με μεγάλη επιτυχία.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ