Το ΕΝ 15038 γίνεται ISO 17100

Το υπό έκδοση πρότυπο ISO 17100 – Requirements for Translation Services βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και αναμένεται να εκδοθεί διεθνώς στις αρχές του επόμενου έτους. Το πρότυπο είναι παρόμοιο με το ευρωπαϊκό πρότυπο για τους παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης  EN 15038.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης που είναι πιστοποιημένοι με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15038, θα χρειαστεί να κάνουν μικρές αλλαγές στο υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης τους ώστε να προσαρμοστούν με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 17100. Το EN 15038 έχει εκδοθεί ως εθνική οδηγία σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί ήδη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις πιστοποιημένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών μετάφρασης. Η πιστοποίηση με το νέο διεθνές πλέον πρότυπο ISO 17100 θα δώσει νέα αίγλη στους παρόχους, θα αποτελέσει εχέγγυο ποιότητας και θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πελάτες.

H PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 1.000 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους κλάδους της οικονομίας και με ιδιαίτερη εμπειρία στη ανάπτυξη συστημάτων κατά το EN 15038, είναι σε θέση να οδηγήσει εταιρείες και οργανισμούς στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO17100 μόλις εκδοθεί επισήμως από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO.

Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ