ΕΛΟΤ 1435 στην OUT OF THE BOX

H OUT OF THE BOX, επέλεξε την PRIORITY, για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1435:2009, όπως και οι Asset Ogilvy Public Relations, ATTP, Bold Ogilvy Mather, Leo Burnett, Ogilvy One Worldwide, One Team και Starlink, V+O Communication και η Care Direct.

Η OUT OF THE BOX με την νέα της μορφή , καλύπτει το πλήρες σύνολο των υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων, στις περιοχές Corporate PR, Consumer Brand PR, και Issues/Crisis Management – τόσο σε επίπεδο Στρατηγικού Σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο Υλοποίησης Προγραμμάτων.

Η OUT OF THE BOX έχει λάβει τις εξής διακρίσεις:

Βραβεία Ermis PR

  • Ermis Gold 2009 στην κατηγορία “Special Events” για το 9th Airline Marketing Workshop του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
  • Ermis Silver 2008 στην κατηγορία “Σχέσεις με ΜΜΕ” (Media Relations) για το Breakfast Tour του Melisto.
  • Ermis Silver 2006 στην κατηγορία “Special Events” για την εκδήλωση Happy 5th birthday του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Κατηγορία ΠΟΙΟΤΗΤΑ