Απλές κινήσεις εξοικονόμησης Ενέργειας

Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του κλιματιστικού στους 26οC, και το χρησιμοποιούμε  μόνο στον χώρο που βρισκόμαστε, με κλειστά παράθυρα Φροντίζουμε για την ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού και καθαρίζουμε συχνά τα φίλτρα.
Κάνοντας τα παραπάνω στοχεύουμε σε μείωση της οικιακής κατανάλωσης έως και 15%.

Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα στους 45οC, και ανάβουμε τον θερμοσίφωνα μόνο όσο χρειάζεται για να ζεσταθεί το νερό. Όπου είναι εφικτό,  επιλέγουμε ηλιακό θερμοσίφωνα.
Κάνοντας τα παραπάνω στοχεύουμε σε μείωση της οικιακής κατανάλωσης έως και 15%.

Αλλάζουμε τις κοινές λάμπες με τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Δεν αφήνουμε φώτα αναμμένα εκεί που δεν χρειάζονται.
Κάνοντας τα παραπάνω στοχεύουμε σε μείωση της οικιακής κατανάλωσης έως και 17%.

Κλείνουμε τις συσκευές (όπως τηλεόραση, στερεοφωνικό, DVD) από τον διακόπτη και όχι από το τηλεκοντρόλ. Όταν αγοράζουμε ηλεκτρικές συσκευές, προτιμούμε αυτές με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (κατηγορία Α).
Κάνοντας τα παραπάνω στοχεύουμε σε μείωση της οικιακής κατανάλωσης έως και 10%.

Τέτοιου είδους δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και συντήρησης φυσικών πόρων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, σε εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών (Λειτουργία Γραφείων).

Κατηγορία Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ