Οδηγίες πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) έχει εκδώσει οδηγίες που αφορούν την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ