Νέος βρετανικός οδηγός συμβούλων ΥΑΕ

Περισσότεροι από 1.600 σύμβουλοι ασφάλειας και υγείας υψηλών προδιαγραφών βρίσκονται στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας  (Occupational Safety and Health Consultants Register). Το μητρώο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρίσκουν συμβούλους υγείας και ασφάλειας στην Βρετανία.

Υπάρχουν κάποια κριτήρια για την εγγραφή των συμβούλων στο μητρώο, όπως η συμμετοχή τους σε κάποιο επιστημονικό επαγγελματικό φορέα, να έχουν τα απαραίτητα προσόντα, τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακή εμπειρία, να δεσμεύονται ότι θα ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους πορείας, εμπλουτίζοντάς την συνεχώς.

Το συγκεκριμένο μητρώο δημιουργήθηκε από ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματικών φορέων που εκπροσωπούν τους συμβούλους Υγείας και Ασφάλειας με την υποστήριξη του Βρετανικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας (HSE), μετά την κυβερνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 με τίτλο «Common Sense Common Safety», που μιλούσε για προαγωγή και βελτίωση στα θέματα υγείας και ασφάλειας σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Το μητρώο καλύπτει τις χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ