Διεθνές πρότυπο ΙSO για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ο διεθνής οργανισμός για τη τυποποίηση ISO ενέκρινε πρόσφατα την δημιουργία μιας νέας επιτροπής προκειμένου να αναπτύξει ένα διεθνές πρότυπο ΙSO για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής θα διεξαχθεί στο Λονδίνο κατά το διάστημα 21-25 Οκτωβρίου 2013 και το έργο της είναι να μεταφέρει το OHSAS 18001 σε ένα πρότυπο ISO.

H επιτροπή θα συγκεντρώσει ειδικούς και τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και θα αναπτύξει το διεθνές πρότυπο ISO βασιζόμενοι στη γενικότερη προσέγγιση των συστημάτων διαχείρισης, όπως το πρότυπο για την διαχείριση της ποιότητας ISO 9001 ή το πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση ISO 14001.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι κρίσιμη για την επιτυχία κάθε επιχείρησης και την αύξηση της παραγωγικότητάς της. Το νέο πρότυπο ISO αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο που θα παρέχει στις επιχειρήσεις εφόδια για μακροχρόνια επιτυχία.

Πηγή: ISO

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ