Ψήφος εμπιστοσύνης για το νέο πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Κι άλλο βήμα προς την οριστική του δημοσίευση έκανε το νέο πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία – ISO 45001.

Το ISO 45001 που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, περιλαμβάνει ακριβείς και αποτελεσματικές διαδικασίες βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των οργανισμών, μειώνοντας τους κινδύνους και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Στο σχεδιασμό του νέου προτύπου ISO 45001 συμμετέχουν ειδικοί από 70 χώρες, με επικεφαλής τον BSI – British Standards Institution.  Την προηγούμενη εβδομάδα το προσχέδιο έλαβε αποδοχή από το 75% των μελών, ενώ το επόμενο βήμα είναι η ανασκόπηση των προτάσεων και η προετοιμασία του προσχεδίου για δημόσια ψηφοφορία εντός του έτους.

Πηγή:ISO Newsletter

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ