Τριπλή πιστοποίηση για την UPPRESS σε συνεργασία με την PRIORITY

Πρώτη η UPPRESS, στον κλάδο των εκτυπώσεων, επιθεωρήθηκε επιτυχώς με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, η UPPRESS εμπιστεύτηκε τους έμπειρους συμβούλους της PRIORITY.

Ακολουθώντας την απαιτητική προσέγγιση της πολλαπλής πιστοποίησης, η πρότυπη εκτυπωτική εταιρεία είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το έργο της είναι συνεχώς εναρμονισμένο με τις πολιτικές και το όραμά της τόσο σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για την απονομή των τριών πιστοποιητικών, όπου η κα Μ. Μανάτου, Γενική Διευθύντρια της UPPRESS, δήλωσε: «Η προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της αποτελεί στρατηγική μας επιλογή και η ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας μας. Δεσμευόμαστε ως εταιρεία στη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, μέσα από έναν δομημένο και ποιοτικά ελεγχόμενο τρόπο εταιρικής λειτουργίας». Στην εκδήλωση, εκ μέρους της PRIORITY, παραβρέθηκαν ο κος Γιάννης Παπλωματάς, Διευθυντής Business Consulting, και η κα Λίλη Μυλωνά, Marketing Manager της PRIORITY.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ