Φυλλάδιο του ISO για τις σημάνσεις σε δημόσιους χώρους

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο για τις σημάνσεις στους δημόσιους χώρους με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με αυτά τα σύμβολα και να το διδάξει να αναγνωρίζει τα διαφορετικά νοήματα πίσω από διάφορα σχήματα και χρώματα. Το φυλλάδιο είναι εικονογραφημένο και τονίζει τη σημασία των γραφικών συμβόλων ως ένα τρόπο επικοινωνίας χωρίς λέξεις. Το φυλλάδιο διατίθεται στην ιστοσελίδα του ISO.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ