Πρότυπο ISO/TS 11602 για τον εξοπλισμό πυροπροστασίας

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO, εξέδωσε το παρακάτω πρότυπο, σχετικά με τον εξοπλισμό πυροπροστασίας :

  • ISO/TS11602-1:2010 – Φορητοί και τροχοφόροι πυροσβεστήρες – Μέρος 1 Επιλογή και Εγκατάσταση

Καθορίζονται οι απαιτήσεις για την επιλογή και την εγκατάσταση των φορητών και τροχοφόρων πυροσβεστήρων.

  • ISO/TS11602-2:2010 – Φορητοί και τροχοφόροι πυροσβεστήρες – Μέρος 2 Επιθεώρηση και Συντήρηση

Καθορίζονται οι απαιτήσεις για την επιθεώρηση / έλεγχο και την συντήρηση των φορητών και τροχοφόρων πυροσβεστήρων.

Το άνω πρότυποISO/TS 11602 δεν ισχύει στα μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα για την κατάσβεση πυρκαγιάς, καθώς επίσης για τους πυροσβεστήρες που προορίζονται για χρήση σε αεροσκάφη, κότερα και οχήματα.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ