Διάκριση των ΕΛΠΕ για την Ασφάλεια & Υγεία 2012-2013

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA) διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καλής Πρακτικής στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκστρατεία της περιόδου 2012-2013, με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», ξεκίνησε με την υποβολή των προτάσεων στις 31 Αυγούστου του 2012 προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών.

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., μέσω της Δ/ νσης Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου, υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Συνεργασία για την Ασφάλεια, Τριετές Πρόγραμμα Ασφάλειας για τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων και συμπεριφορών όλων των διευθυντικών στελεχών, προϊσταμένων και εργοδηγών», η οποία αποτελεί επιλογή από το ευρύτερο Πρόγραμμα Ασφαλείας που εφαρμόζεται στον Όμιλο.
Στη φετινή διοργάνωση, συναγωνίστηκαν μερικές εκατοντάδες επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, από 29 κράτη εντός και εκτός της ΕΕ και ο EU-OSHA βράβευσε τα βέλτιστα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων στον τομέα της πρόληψης κινδύνων. Οι βραβεύσεις – διακρίσεις ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου “Ασφάλεια και Υγεία στις μικρές επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας: η πρόκληση και η ευκαιρία”, που διοργανώθηκε στο Δουβλίνο από την Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Απριλίου.

Σε αυτή την εκδήλωση απονεμήθηκαν δέκα βραβεία και δέκα διακρίσεις καλής πρακτικής από 52 προτάσεις πού είχαν διακριθεί σε επίπεδο χώρας, σε αντίστοιχες εταιρείες και οργανισμούς. Στην Ελληνικά Πετρέλαια απονεμήθηκε η διάκριση καλής πρακτικής, η οποία δόθηκε από τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης László Andor και την Dr.Christa Sedlatschek, Διευθύντρια του EUOSHA. Με τη διάκριση αυτή, εκτός από την προβολή της πρότασης και της Εταιρείας συνολικά κατά την τελετή βράβευσης, το παράδειγμα του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. εντάχθηκε στο εγχειρίδιο καλών πρακτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ