Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοασφάλειας ιδρύθηκε σύμφωνα με την υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τους τραυματισμούς από τα αιχμηρά αντικείμενα με τη δέσμευση να προάγει την ασφάλεια των ασθενών, των εργαζόμενων νοσηλευτών και γενικότερα των εργαζομένων στους συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους. Οι ιδρυτές του δικτύου είναι το Ισπανικό Γενικό Συμβούλιο Νοσηλευτών και η Βρετανική Ένωση των Δημοσίων Υπαλλήλων UNISON.

Το Δίκτυο είναι ένας οργανισμός από εθνικά και ευρωπαϊκά ινστιτούτα, εκπροσώπους από ενώσεις και ομοσπονδίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχος του είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη οδηγία από τα κράτη μέλη, η διάχυση της πληροφορίας με οδηγίες, εκθέσεις και γενικότερα η παρακολούθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του European Biosafety Network.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ & AΣΦΑΛΕΙΑ