Η SYSTEMS SUNLIGHT εμπιστεύτηκε την PRIORITY για την ανάπτυξη των συστημάτων ISO 37001 κατά της διαφθοράς και ISO 19600 για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης

Πρόσφατα η PRIORITY ολοκλήρωσε σε 3 εταιρείες του ομίλου Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia Group, το έργο ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 37001 κατά της διαφθοράς και ISO 19600 για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Το έργο αφορούσε τις κρίσιμες δραστηριότητες των SYSTEMS SUNLIGHT, SUNLIGHT RECYCLING και ALSE, ενώ περιλάμβανε επισκέψεις των συμβούλων της PRIORITY στις εγκαταστάσεις των εταιρειών τόσο στην Αθήνα όσο και στη Ξάνθη και την Κομοτηνή. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με το εμπλεκόμενο προσωπικό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων και να προετοιμαστούν οι εταιρείες για την πιστοποίηση τους.
Μέσω της εφαρμογής των προτύπων ISO 37001 και ISO 19600, με τη βοήθεια της PRIORITY, οι εταιρείες βελτιστοποίησαν τους μηχανισμούς παρακολούθησης, πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών διαφθοράς, δωροδοκίας και κανονιστικής συμμόρφωσης που διέθεταν. Συγκεκριμένα:
• αναγνώρισαν τις κρίσιμες δραστηριότητες στις οποίες ο κίνδυνος διαφθοράς, δωροδοκίας και κανονιστικής απόκλισης είναι αυξημένος
• καθόρισαν οικονομικούς και μη ελέγχους στις κρίσιμες δραστηριότητές τους
• καθόρισαν ενέργειες δέουσας επιμέλειας που σχετίζονται με τις συναλλαγές των εταιρειών, την επιλογή συνεργατών και προμηθευτών, τη συμμετοχή σε projects και την επιλογή στελεχών
• δημιούργησαν γραμμή επικοινωνίας για καταγγελίες και διευκρινίσεις για θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, διανύει δυναμικά την τρίτη της δεκαετία στην ελληνική και διεθνή αγορά σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέμοντας συστήματα αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστημάτων ενέργειας στον κόσμο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ