Πανελλαδική έρευνα «Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: η Άποψη των Επιχειρήσεων»

Με στόχο την άρση των διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, o ΣΕΒ και το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος πραγματοποιούν έρευνα με τίτλο: «Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: H Άποψη των Επιχειρήσεων».

Η έρευνα πραγματοποιείται πανελλαδικά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου, από τις 7 Μαρτίου 2013 έως τις 15 Απριλίου 2013 σε δείγμα 1000 επιχειρήσεων από αντιπροσωπευτικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτήν θα καταγραφούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση.

Καινοτομία της έρευνας αποτελεί η δυνατότητα διασύνδεσης των συμμετεχόντων στη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες και αναλύονται διαγραμματικά περισσότερες από 270 διαδικασίες, με τις οποίες καθημερινά η επιχείρηση συναλλάσσεται με τη δημόσια διοίκηση, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ