Πάνω από 800 αιτήσεις στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για τις μικρές επιχειρήσεις

Την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (Πρόσκληση Γ’), ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα από τις επιχειρήσεις -υποβλήθηκαν 827 αιτήσεις- ο αρχικός προϋπολογισμός του αυξήθηκε από 20.000.000 ευρώ σε 73.700.000 ευρώ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να επωφεληθούν του προγράμματος.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχώρησε στην τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ, όσον αφορά τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής των επιχειρήσεων (δικαιούχων). Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής των επιχειρήσεων εναλλακτικά χωρίς έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησής του από το ΕΙΕΑΔ.

Σημειώνεται ότι μέσω του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.α.
  • Δράσεις για την κατάρτιση/ επανακατάρτιση του προσωπικού που θα υλοποιηθούν από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Συνολικά ωφελούνται 18.000 εργαζόμενοι, είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε σε μερική απασχόληση.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ