Παράταση υποβολής στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Μεταφορών»

Με σχετική υπουργική απόφαση, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στη πράξη ” Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013, παρατείνεται έως την 18η Μαΐου 2012 και ώρα 17:00.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ