Ομιλία της PRIORITY στο «2nd Data Privacy and Protection Conference» για τον GDPR

Η PRIORITY συμμετείχε με κεντρική ομιλία στο συνέδριο «2nd Data Privacy and Protection Conference” που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα.
Η Data Management Director της PRIORITY, κα Λάρα Σταθοπούλου, αναφέρθηκε στις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει τόσο οι σύμβουλοι της PRIORITY που υλοποιούν έργα GDPR, όσο και οι πελάτες της, ενώ ανέλυσε γιατί ο GDPR διαφέρει σημαντικά από τις άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Ακόμη παρουσίασε τα συστατικά για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο μέσα από το Gap Analysis, την ανάπτυξη του Compliance Plan και τo σχεδιασμό ενός Privacy Management System.
Η PRIORITY υλοποιεί ήδη τέσσερα έργα σε επιχειρήσεις με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων για τη διάγνωση της συμμόρφωσής τους με τον GDPR, τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) και τον καθορισμό του Compliance Plan με τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με τον GDPR και περιορισμού των κινδύνων.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ