Αύξηση Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΟΑΕΠ»

Η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να μην ανακοπεί η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η αύξηση του ποσού χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που ασφαλίζονται στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- Ο.Α.Ε.Π.» από τις 200.000€ σε 500.000€, το οποίο θα στηρίξει ουσιαστικά την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και ισχύει από τη Δευτέρα 23/04//2012.

«Η εξωστρέφεια είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη» δήλωσε η Υπουργός Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρήσεων που εξάγουν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανταποκρινόμενο στο αίτημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ασφάλισης- χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 500.000€, για διάστημα έως 4 μήνες, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι εξαγωγείς, αφού ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους από τον Ο.Α.Ε.Π., απευθύνονται με τα ασφαλισμένα τιμολόγια στις συμβεβλημένες τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμένων τιμολογίων τους μέχρι 500.000€, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω επτά συνεργαζόμενων τραπεζών που έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση με τον Ο.Α.Ε.Π. (Marfin Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ