Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24

Σε ισχύ τέθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2015.

Με βάση σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η μέχρι πρόσφατα εργοδοτική εισφορά ύψους 0,45% διαμορφώθηκε σε 0,24% και καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Αξιοποιήστε τώρα το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24 και επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η PRIORITY, τόσο διεπιχειρησιακά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ