Έναρξη λειτουργίας προγράμματος ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ. Η πρόσβαση στο νέο σύστημα θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://laek.oaed.gr ή μέσω της κεντρικής σελίδας του ΟΑΕΔ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση των προγραμμάτων (επιχειρήσεις – εισηγητές) θα λαμβάνουν νέο κωδικό χρήστη (username) και κωδικό εισόδου (password) για την πρόσβασή τους στο σύστημα, μέσω email.

Σε περίπτωση που δεν ληφθούν οι ως άνω κωδικοί, σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται emails στην τηρούμενη ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος. Για την αποκατάσταση της επικοινωνίας, θα πρέπει, με ευθύνη της επιχείρησης ή του εισηγητή, να σταλεί μέσω email σχετικό έγγραφο αρμοδίως υπογεγραμμένο στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected], στο οποίο να δηλώνεται η επιθυμητή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα σταλούν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι νέοι κωδικοί.

Για επίλυση τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΕΔ, αποστέλλοντας σχετικό email στις προαναφερθείσες διευθύνσεις ([email protected] και [email protected]).

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ