Εκδόθηκε το νέο πρότυπο ISO17100 – Requirements for Translation Services

Πρόκειται για το εξειδικευμένο πιστοποιήσιμο πρότυπο που αφορά τους παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης, το οποίο αντικαθιστά το ΕΝ 15038 που χρησιμοποιείται ήδη ευρύτατα στον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της διαχείρισης ενός έργου μετάφρασης:

  1. Project Management
  2. Pre-production
  3. Production
  4. Post production

Επιπλέον, το νέο πρότυπο θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις επάρκειας προσόντων για όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη στην διεργασία της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών και ειδικά για τους  Translators, Revisers, Reviewers, Project managers καθώς και απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μετάφρασης που είναι πιστοποιημένοι με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15038, θα χρειαστεί να τροποποιήσουν το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης τους ώστε να προσαρμοστούν με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 17100. Η πιστοποίηση με το νέο διεθνές πλέον πρότυπο ISO 17100 θα δώσει νέα αίγλη στους παρόχους, θα αποτελέσει εχέγγυο ποιότητας, θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πελάτες και θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις πιστοποιημένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών μετάφρασης. Η περίοδος μετάβασης από το ΕΝ 15038 στο ISO 17100 έχει καθοριστεί στα 3 έτη.

H PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 1.200 πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης σε όλους κλάδους της οικονομίας και με ιδιαίτερη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων EN 15038/ ISO 9001 σε μεταφραστικές εταιρείες, είναι σε θέση να σας οδηγήσει με επιτυχία στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματός σας ή στην ανάπτυξη νέου Συστήματος Ποιότητας κατά το διεθνές ISO 17100:2015.

Κατηγορία ISOPEDIA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ