Σε ψηφοφορία το ISO 37001: Anti-Bribery Management System Standard

Σε διαδικασία ψηφοφορίας από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) τέθηκε η DIS (Draft International Standard) έκδοση του προτύπου ISO 37001 Anti-Bribery Management System Standard.

Το ISO 37001 περιλαμβάνει απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της διαφθοράς στις επιχειρήσεις και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα καθώς και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το πρότυπο ακολουθεί τη δομή του Annex SL και πιστοποιείται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με το ISO 9001:2015. Οι σημαντικότερες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη Πολιτικής Διαχείρισης της Διαφθοράς
  • Δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου
  • Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Διενέργεια risk assessment και κατάλληλων ελέγχων σε διαδικασίες της επιχείρησης και σε συνεργάτες
  • Ανάπτυξη διαδικασιών και σημείων ελέγχου που μειώνουν τη δυνατότητα διαφθοράς
  • Καθορισμός KPI’s και κατάλληλου συστήματος αναφορών

Η τελική του έκδοση αναμένεται προς το τέλος του 2016.

Κατηγορία ISOPEDIA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ