Η PRIORITΥ αναζητά στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του SALES EXECUTIVE.

Η PRIORITΥ, η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές, αναζητά στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του SALES EXECUTIVE.
Aπαραίτητα προσόντα:
• εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε τμήμα πωλήσεων
• πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ (θα προτιμηθούν υποψήφιοι οικονομικής κατεύθυνσης, διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου)
• άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εφαρμογών MS Office
• άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αρμοδιότητες:

• σύνταξη, υποβολή & παρακολούθηση προσφορών και διαγωνισμών έως την ολοκλήρωσή τους
• άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του υφισταμένου και δυνητικού πελατολογίου της εταιρείας
• βέλτιστη διαχείριση και καθημερινή παρακολούθηση του πελατολογίου ευθύνης, με στόχο την ανάπτυξή του
• σύνταξη συμβάσεων, διαπραγμάτευση τιμών & τρόπων πληρωμής

Χαρακτηριστικά:
• εργατικότητα, συνέπεια, επιμέλεια και σημασία στη λεπτομέρεια
• άνεση στην επικοινωνία, ευχάριστη προσωπικότητα
• άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης
• επαγγελματική συνέπεια

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: [email protected]
Τα βιογραφικά θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ