Ολοκληρώθηκε η ετήσια υποστήριξη του Hilton Athens από την PRIORITY σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων

Για ακόμη μία χρονιά η PRIORITY ολοκλήρωσε την επιστημονική ετήσια υποστήριξη του Hilton Athens στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων .

Κατά την υποστήριξη, ομάδα έμπειρων συμβούλων:

  • Πραγματοποίησε  τακτικές  εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχου,
  • Διενήργησε επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους σε προμηθευτές για λογαριασμό του ξενοδοχείου,
  • Υλοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό και
  • Παρείχε διαρκή επιστημονική υποστήριξη σε θέματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Με τις παραπάνω ενέργειες και σε συνεργασία με όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου, διατηρήθηκε για ακόμη μία χρονιά,  το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων και των ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Hilton Athens Hotel .

Κατηγορία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ