Ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ επέλεξε το λογισμικό eQualSuite της PRIORITY

Το eQualSuite επέλεξε ο όμιλος ΧΑΛΚΟΡ για να αυτοματοποιήσει τις εταιρικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα διαχειριστικά συστήματα ISO που εφαρμόζει.

Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, κατέχοντας σημαντική θέση τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ παράγει και διαθέτει προϊόντα έλασης και διέλασης χαλκού, κραμάτων χαλκού και καλωδίων και είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων χαλκού στην Ελλάδα.

Ο όμιλος εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Προστασίας κατά ISO 14001:2004 & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007, που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του και μεγάλο πλήθος αρχείων, εκκρεμοτήτων και δεδομένων που απαιτούν προγραμματισμό και παρακολούθηση.

Ο μεγάλος όγκος των εγγράφων και των δεδομένων που καλείται ο όμιλος να διαχειρισθεί καθημερινά τον οδήγησαν στην επιλογή του eQualSuite, το οποίο με τις ενσωματωμένες καλές πρακτικές και τις έξυπνες λύσεις που παρέχει, γλιτώνει χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις. Επισκεφθείτε το www.equalsuite.com για περισσότερες πληροφορίες.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ