Η PRIORITY συμμετέχει στο σεμινάριο της ΕΔΕΕ για τον GDPR

Η PRIORITY την Τετάρτη 31 Μαΐου στις 15.30 στο ξενοδοχείο ELECTRA METROPOLIS συμμετέχει στο 5ώρο σεμινάριο της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) σχετικά με τις απαιτήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στις επιχειρήσεις. Ειδικά για τον κλάδο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, το φλέγον θέμα του νέου κανονισμού δεν αφορά μόνο εταιρείες που κάνουν συνεχή διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, ως main business, αλλά κάθε agency που δραστηριοποιείται στην ψηφιακή επικοινωνία, από το performance marketing ως τις δημόσιες σχέσεις και πρέπει να γνωρίζει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει data από οποιαδήποτε πηγή (Google, Facebook Pixel, Social Plug-ins κλπ). O στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και για τα αναγκαία βήματα προσαρμογής της εταιρίας σας και των πελατών σας στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 2016/679 που θα ισχύσει στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη από την άνοιξη του 2018.

Ατζέντα:

PRIORITY
• Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων;
• Ποιες επιχειρήσεις αφορά;
• Ποιες ποινές προβλέπονται;
• Απαιτήσεις GDPR
– Δικαιώματα των φυσικών προσώπων
– Ασφάλεια πληροφοριών
– Γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης στις αρμόδιες Αρχές
– Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
– Έλεγχοι και πρόστιμα
– Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται για τις επιχειρήσεις;
– Αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας
– Data Protection Impact Assessment
– Privacy by Design/ Privacy by Default
– Οργανωτική Δομή
– Πολιτικές και διαδικασίες
• Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις;
• Data Protection Officer: ευθύνες, αρμοδιότητες και εκπαίδευση
• Ποια είναι τα επόμενα βήματα για να συμμορφωθείτε με τον GDPR – η μεθοδολογία Personal Data Compliance Roadmap (PDCR®) της PRIORITY

Gerrit Vandendriessche, Altius
• Ειδικές απαιτήσεις GDPR
– Συνθήκες λήψης συγκατάθεσης
– Υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης
– Ανωνυμοποίηση και Ψευδωνυμοποίηση
– Κατάρτιση προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
– Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. cloud)
• Λοιπές νομοθετικές διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
– Οδηγία e-privacy (cookies, μέθοδος συγκατάθεσης opt-in)
– Οδηγία γεωγραφικού αποκλεισμού (geo-blocking)

Εισηγητές:
Παναγιώτης Αναστασάκης: Διευθύνων Σύμβουλος της PRIORITY, η οποία έχει ήδη αναλάβει έργα GDPR σε 4 μεγάλους οργανισμούς που διαχειρίζονται ιδιαιτέρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Λεωνίδας Τερτίπης: Manager, Information Security της PRIORITY. Ειδικός σε θέματα ασφάλειας-κυβερνοάμυνας. MSc σε Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής, ΕΚΠΑ. Εξειδικευμένος σε θέματα κυβερνοπολέμου.
Gerrit Vandendriessche: ICT & Commercial, Dutch, French, English and Spanish/ ALTIUS Lawyers, BRUSSELS

Κόστος Συμμετοχής €25/άτομο, αποκλειστικά για τα Μέλη ΕΔΕΕ
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων 50 άτομα

Ώρες διεξαγωγής: 15:30- 20.30
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: Γραμματεία ΕΔΕΕ, τηλ. 210 3246 215,
e-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ: http://www.edee.gr/default.asp?pid=19&la=1&artid=587

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ