Η PRIORITY στο 2nd law forum on data protection για τον GDPR

Ο Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της PRIORITY, στην ομιλία του στο 2nd law forum on data protection & privacy, αναφέρεθηκε στις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του Data Protection Officer, καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο δρόμο για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Στο συνέδριο παρουσίαστηκαν και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, μέσα από συγκεκριμένα case studies εταιρειών, ο τρόπος εφαρμογής του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα και τα βήματα συμμόρφωσης. Ακόμη αναδείχθηκε πόσο ουσιαστικό είναι το προφίλ και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων  του DPO στην επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων και οργανισμών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, μπαίνοντας σε εφαρμογή από τις 25 Μαϊου.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ