Υποστήριξη εταιρειών για επιθεωρήσεις FDA- PCQI από την PRIORITY

Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο FDA αναθεώρησε τη βασική νομοθεσία που αφορά στα τρόφιμα. H νέα έκδοση υποστηρίζει πλέον την εφαρμογή των αρχών HARPC, έναντι των αρχών HACCP, προάγοντας έτσι το σύνολο των προληπτικών μέτρων που εμποδίζουν την εμφάνιση των κινδύνων στα τελικά προϊόντα.
Η νέα νομοθεσία εισάγει πλέον την ορολογία PCQI (Preventive Controls Qualified Individual), εκπαιδευμένου ουσιαστικά ανθρώπου, είτε εντός της επιχείρησης, είτε εξωτερικού συνεργάτη που έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων αρχών.
Η έναρξη της ισχύος του νέου κανονισμού έχει οριστεί τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η PRIORITY, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη εταιρειών στις επιθεωρήσεις του FDA, διαθέτει στελέχη εκπαιδευμένα:
• στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας
• στις απαιτήσεις ενός συστήματος βασισμένου στις αρχές HARPC και
• στις ευθύνες και αρμοδιότητες του PCQI,
αποτελώντας σίγουρη λύση για την υποστήριξη της επιχείρησής σας στον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων.

Κατηγορία ISOPEDIA ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ