2η παράταση για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξέδωσε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών” έως και την 18/5/2012 και ώρα 17:00.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ