Σεμινάριο ΕΦΕΤ

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Στις 13-14 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ “Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων” στις εγκαταστάσεις της PRIORITY. Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρχές της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/ 2004, και υλοποιείται μέσω της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων), την οποία μόνον εγκεκριμένοι από τον ΕΦΕΤ φορείς μπορούν να παρέχουν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό για την πρακτική εμπέδωση των βασικών αρχών υγιεινής τροφίμων. Δηλώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 10 Μαΐου 2013. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail aspanogianni@priority.com.gr.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ