Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής: Διαγωνισμός για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Με στόχο την εξέλιξη του θεσμού της επιχειρηματικής ηθικής και τη δημιουργία υπεραξίας στο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για την εκπαίδευση φοιτητών, θεσμοθετήθηκε βραβείο από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, για την καλύτερη διπλωματική εργασία με θέμα που θα έχει ως επίκεντρο το μοντέλο EBEN BEE.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει ο κ. Γκορτζής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό, όπου θα γράφουν μία μελέτη με προκαθορισμένο θέμα, το οποίο για φέτος θα είναι «Η Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας».

Η αξιολόγηση θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή καθηγητών. Οι τρεις καλύτερες μελέτες θα βραβευθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα Βραβεία ΕΒΕΝ ΒΕΕ, ενώ ο μεταπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια με την καλύτερη εργασία θα έχει τη δυνατότητα να κάνει την παρουσίαση της μελέτης του σε ακροατήριο καθηγητών πανεπιστημίου στο ετήσιο συνέδριο του ΕΒΕΝ, που το 2013 θα γίνει στο LILLE στη Γαλλία. Χορηγός του θεσμού είναι η Alpha Bank.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Λέττα Μπούρα στο email info@eben.gr.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ