Συγχαρητήρια στη DEMO!

Σημαντική διάκριση απέσπασε η φαρμακοβιομηχανία DEMO για την επιχειρηματική πορεία της και το μοντέλο ανάπτυξής της, στην Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας, «Diamonds of the Greek Economy 2016». Με στόχο την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία των προϊόντων που παράγει, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επενδύει διαρκώς σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις της αλλά και στο υψηλό επιστημονικό προφίλ των εργαζομένων της. Η DEMO κατέχει την πρώτη θέση, στην Ελλάδα, σε εξαγωγές δικών της φαρμακευτικών προϊόντων σε τεμάχια πώλησης και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με παρουσία σε 52 χώρες, ενώ έχει αναπτύξει το ISO 9001 σε συνεργασία με την PRIORITY. Το βραβείο παρέλαβε το μέλος του ΔΣ της DEMO, Ιωάννα Δέμου.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ