Σεμινάριο Business Continuity Systems Planner (BBCP) με εξετάσεις πιστοποίησης

Η PRIORITY, σε συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο Business Continuity Management Institute (BCMI), διοργανώνει το 8ωρο εισαγωγικό σεμινάριο Business Continuity Systems Planner (BBCP), στις 15 Μαΐου (09:30-17:30) στα κεντρικά γραφεία της PRIORITY, Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση, Αθήνα, ΤΚ 141 23.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των αρχών διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301 και η προετοιμασία για την πιστοποίηση Business Continuity Certified Planner.

Θεματικές Ενότητες:

  • Βασικές έννοιες Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Το ISO 22301 και η μεθοδολογία σχεδιασμού
  • Ανάλυση και επισκόπηση κινδύνων συνέχειας
  • Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων
  • Στρατηγική επιχειρησιακής συνέχειας
  • Σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας
  • Δοκιμές & ασκήσεις
  • Συνεχής βελτίωση

Σε ποιους απευθύνεται: Business Continuity Managers, Risk Managers, σε ανώτερα στελέχη που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την επιχείρηση, σε στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και σε εσωτερικούς επιθεωρητές.

Εξετάσεις Πιστοποίησης: 16 Μαΐου, διάρκεια: 2 ώρες

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 640 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις. Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις είναι προαιρετικές και το κόστος τους ανέρχεται στα 50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά συμμετέχοντα

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το σεμινάριο και την εγγραφή σας, επικοινωνήστε με την κα Μπούζα ή τον κο Στρουμπούλη, στο τηλέφωνο 210-2509900 είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected].

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ