Η PRIORITY αναζητά Administrative Assistant

H PRIORITY επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Administrative Assistant).

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, η γραμματειακή υποστήριξη και η υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες του λογιστηρίου και του εμπορικού τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα

  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Άριστη γνώση/ ικανότητα χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet)
  • Εξαιρετική ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
  • Τουλάχιστον 2-ετή εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

  • Γνώση του χώρου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ποιότητας (ISO 9001, HACCP, κλπ)
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, με ικανότητα παρακολούθησης και ολοκλήρωσης εργασιών
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια & οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Ικανοποιητικές αποδοχές
  • Εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail και κωδικό “Administrative Assistant” στο [email protected].

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ