Παγκόσμια ημέρα IPv6

Στις 8 Ιουνίου 2011 οι μεγαλύτεροι πάροχοι δικτυακού περιεχομένου (Google, Facebook, Yahoo!, Akamai, Youtube, Microsoft Bing, κοκ) ενεργοποίησαν δοκιμαστικά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες τους μέσω του πρωτοκόλλου IPv6.

Στόχος της δικτυακής εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για την επερχόμενη καθιέρωση του πρωτοκόλλου IPv6 καθώς και η αξιολόγηση των προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη μετάβαση από το πρωτόκολλο IPv4 που χρησιμοποιείται παγκοσμίως μέχρι σήμερα.

Το πρωτόκολλο IPv4 είναι η «γλώσσα» που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για τη δικτυακή τους επικοινωνία και βασίζεται στην απόδοση μιας διεύθυνσης (αποτελούμενης από 4 bytes) σε κάθε υπολογιστή.  Λόγω της δομής του, οι διαθέσιμες μοναδικές συνδέσεις είναι 4.294.967.296 και πλησιάζουν ταχύτατα προς εξάντληση μέσα στους επόμενους μήνες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματα η διεθνής κοινότητα τυποποίησε την 6η έκδοση του πρωτοκόλλου, στην οποία κάθε διεύθυνση αποτελείται από 16byte και έτσι επιτρέπει την ύπαρξη 3.4×1038 μοναδικών διευθύνσεων.

Η μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο συνιστά μεγάλη πρόκληση για τον κόσμο του Internet, καθώς θα πρέπει όλες οι δικτυακές συσκευές, οι εφαρμογές, οι υπολογιστές αλλά και οι πάροχοι Internet να υποστηρίξουν το νέο πρωτόκολλο. Λόγω της ανομοιογένειας των χρησιμοποιούμενων λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών και εξυπηρετητών αλλά και των 30 ετών ζωής του πρωτοκόλλου IPv4 η μετάβαση είναι δύσκολη και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε προβλήματα συνδεσιμότητας στον κόσμο του Internet. Αν και οι προσπάθειες μετάβασης στη νέα έκδοση όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έως τώρα η χρήση του IPv6 είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Η Παγκόσμια Ημέρα IPv6 αποτελεί τη σημαντικότερη δοκιμή της νέας τεχνολογίας, αν και εκτιμάται ότι μόνο 0,3% της δικτυακής κοινότητας θα αντιμετωπίσει προβλήματα πρόσβασης στους συμμετέχοντες δικτυακούς τόπους κατά την ημέρα αυτή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μετάβαση στη νέα έκδοση του πρωτοκόλλου IPv6, πέραν των αυξημένων δυνατοτήτων που παρέχει, εισάγει και μια σειρά σημαντικών κινδύνων ασφαλείας για τους συνδεδεμένους χρήστες. Έως τώρα, λόγω της έλλειψης διευθύνσεων στο πρωτόκολλο IPv4 ένας μεγάλος αριθμός χρηστών και συσκευών βασιζόταν σε «ιδιωτικές» διευθύνσεις μέσω της τεχνολογίας NAT, οι οποίες δεν ήταν άμεσα προσβάσιμες από το διαδίκτυο και έτσι προσέφεραν μια βασική ασφάλεια στους χρήστες. Με τη μετάβαση στο IPv6 κάθε συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, κλπ) θα αποκτήσει μια παγκόσμια μοναδική και προσβάσιμη διεύθυνση και έτσι θα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένη με χρήση σχετικών εφαρμογών firewall και ρυθμίσεων ασφαλείας.

Δείτε περισσότερα για την παγκόσμια ημέρα IPv6, και ελέγξτε τη συμβατότητά του υπολογιστή και του δικτύου σας με το νέο πρωτόκολλο.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ