Χορηγός η PRIORITY στο συνέδριο «2nd Data Privacy and Protection Conference» για τον GDPR

Η PRIORITY συμμετέχει με κεντρική ομιλία στο συνέδριο «2nd Data Privacy and Protection Conference” που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα.
Η Data Management Director της PRIORITY, κα Λάρα Σταθοπούλου, θα αναφερθεί στις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει τόσο οι σύμβουλοι της PRIORITY που υλοποιούν έργα GDPR, όσο και οι πελάτες της, ενώ θα αναλύσει γιατί ο GDPR διαφέρει σημαντικά από τις άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Ακόμη θα παρουσιάσει τα συστατικά για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο μέσα από το Gap Analysis, την ανάπτυξη του Compliance Plan και τo σχεδιασμό ενός Privacy Management System.
Η PRIORITY υλοποιεί ήδη τέσσερα έργα σε επιχειρήσεις με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων για τη διάγνωση της συμμόρφωσής τους με τον GDPR, τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) και τον καθορισμό του Compliance Plan με τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με τον GDPR και περιορισμού των κινδύνων.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ