Νέο Πρότυπο ISO/IEC 19772 για την Κρυπτογράφηση Δεδομένων

To ISO/IEC 19772:2009: Information technology — Security techniques — Authenticated encryption καθορίζει 6 μεθόδους κρυπρογράφησης με στόχο την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την αναγνώριση προέλευσης των δεδομένων.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ