Η PRIORITY χορηγός του συνεδρίου ShipIT στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Η PRIORITY, χορηγός του ShipIT Conference στις 30/09/2015 , θα συμμετάσχει με την ομιλία του κου Λεωνίδα Τερτίπη, Senior IT Governance Consultant, “Information Security for Maritime Industry: Threats and Solutions”.

Στην ομιλία θα αναλυθούν οι σύγχρονες κυβερνοαπειλές από κακόβουλα μέρη και οι τεχνικές για την επίτευξη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα των πλοίων με στόχο την αλλοίωση ή καταστροφή κρίσιμων εταιρικών πληροφοριών. Παράλληλα, θα εντοπιστούν οι αντίστοιχες απειλές και τρωτότητες που αφορούν στις εγκαταστάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και θα αναλυθούν οι κατάλληλες ενέργειες για τη θωράκιση τη διαχείρισης των πληροφοριών τους με βάση τις πλέον έγκυρες και αξιόπιστες διεθνείς πρακτικές.

Το ShipIT Conference θα επικεντρωθεί στη συμβολή της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθιέρωση πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, επιχειρησιακών μοντέλων και εργαλείων προς την αποδοτική, ασφαλή, ευφυή και “πράσινη” λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ