Πιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά PCI DSS

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), που αφορά τη διασφάλιση δεδομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω καρτών (πιστωτικών και χρεωστικών) καθώς και τα στοιχεία των κατόχων. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί το αναγνωρισμένο πρότυπο και υποχρέωση συμμόρφωσης από όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση δεδομένων καρτών όπως έμποροι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμοί, εταιρείες κλπ.

Προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες, τους μετόχους και τους συνεργάτες της Τράπεζας. Η πιστοποίηση κατά PCI DSS διενεργήθηκε από την TrustWave Ltd, από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων ασφάλειας και πιστοποιήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποιείται κατά το πρότυπο PCI DSS, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωση της Τράπεζας και την επένδυσή της στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το πρότυπο PCI DSS θα επιτρέψει στην Τράπεζα να εξασφαλίσει την άμεση πιστοποίηση της πλειοψηφίας των εμπόρων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συνεργάζονται μαζί της στον τομέα της εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών χωρίς κάποια περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους τους, ενώ την ίδια στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης όσων εκ των συνεργατών της Τράπεζας έχουν υλοποιήσει πιο σύνθετες λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών που απαιτούν πιστοποίηση PCI DSS και από τους ιδίους.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ