Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 με την υποστήριξη της PRIORITY

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την πιστοποίηση της Διεύθυνσης Διακυβέρνησης Πληροφορικής Ομίλου και της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Υποδομών Πληροφορικής Ομίλου κατά ISO 27001. Η διεθνής αυτή πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που χειρίζεται με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύοντας συστηματικά στις υποδομές της, στην οργάνωσή της και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού της.

Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών που έχει αυστηρές απαιτήσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων από τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού,  τις διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης, τις σχέσεις με συνεργάτες, πελάτες και τρίτα μέρη, τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μέχρι την ασφάλεια των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, το χειρισμό περιστατικών ασφαλείας και το σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας.

Η απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού ISO 27001 συνδυάσθηκε με την επιτυχή συνέχιση της πιστοποίησης κατά ISO 20000 που απαιτεί την οργάνωση και λειτουργία state of the art διαδικασιών Πληροφορικής εστιασμένων στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών που ικανοποιούν συνεχώς τους πελάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Η αποδεδειγμένη υιοθέτηση των best practices στους δύο τομείς του IT Service Management (ITIL) και του Information Security αποδεικνύουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν την θέση της  ανάμεσα στα κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα διεθνώς.

Η Εθνική Τράπεζα για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Ασφάλειας Πληροφοριών, εμπιστεύθηκε την PRIORITY, την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία συμβούλων που έχει υλοποιήσει παρόμοια έργα στο τομέα του IT Governance σε πλήθος μεγάλων Οργανισμών.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ