Πιστοποίηση της M-STAT κατά ISO 9001 & ISO 27001

Η εταιρεία M-STAT πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 27001:2005.

Η M-STAT δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών και καναλιών επικοινωνίας και προσφέρει λύσεις επικοινωνίας για το περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο. Η M-STAT, μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, δεσμεύεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στη συμμόρφωσή της ως προς τις νομικές απαιτήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Η M-STAT εμπιστεύθηκε την PRIORITY, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2005.

Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ