Ποια είναι η αξία των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε φορητές συσκευές;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η μέση αξία των πληροφοριών που αποθηκεύεται σε φορητές συσκευές ανέρχεται στο ποσό των 14 χιλιάδων δολαρίων.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε φορητές συσκευές είναι ένα μείγμα φωτογραφιών, video, λιστών επαφών, email, εφαρμογών, μουσικής, εγγράφων και μηνυμάτων. Τα δεδομένα μπορεί να είναι προσωπικά ή να σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατόχων των φορητών συσκευών.

Η έρευνα κατέγραψε ότι μόνο το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων χρησιμοποιούσε τις φορητές συσκευές μόνο για προσωπική χρήση. Οι υπόλοιποι τις χρησιμοποιούσαν και για την αποθήκευση εταιρικών email και ευαίσθητων επιχειρησιακών εγγράφων. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις φορητές τους συσκευές για την αποθήκευση και επεξεργασία επιχειρησιακών εγγράφων και πληροφοριών, δεν ανησυχούν για την ασφάλεια των δεδομένων τους και δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο για την προστασία τους.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται ότι σε ποσοστό πάνω από 50% οι κάτοχοι των φορητών συσκευών που τις χρησιμοποιούν και για επαγγελματικούς λόγους, δεν είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την παραβίαση της ασφάλειας των συσκευών τους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση φορητών συσκευών για πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες και δεδομένα, θα πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων τους σε θέματα ασφαλούς χρήσης τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους όταν χρησιμοποιούν φορητές συσκευές και για τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν προκειμένου να περιορίζουν τις πιθανότητες εμφάνισης γεγονότων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εταιρικών πληροφοριών.

Κατηγορία Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ